Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Een gedeelte van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur.


Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt en volgens de wettelijke bewaarplicht nodig is. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt als het door de wet verplicht wordt gesteld.


Ik raad u aan dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.


De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie, zodat u steeds op de hoogte ben van de meest actuele privacyregels.

Scroll naar top
Gezond zijn door Bewust zijn draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches